Entreprenörsbaren med Founders Alliance

gala190

Euromerger bjuder in till Entreprenörsbaren 23 april

Magnus Johansson, grundare Transtema Group, som är aktuella med listning på AktieTorget kommer kort presentera företaget och berätta varför han valt marknadsnotering som del av sin övergripande ägarstrategi.

Transtema är en komplett leverantör och partner till nätägare och operatörer. Tjänsteutbudet omfattar planering, byggnation och drift av fiberinfrastruktur. Genom tekniskt ledarskap och en organisation i toppklass har Transtema blivit en premierad leverantör till de ledande operatörerna i Sverige. Bolaget omsätter c:a 50 mkr med 13 procent genomsnittlig tillväxt under de fem senaste åren.

Marknaden som Transtema verkar på växer snabbt. Operatörer och nätägare genomför omfattande investeringar genom att uppgradera och bygga ut infrastrukturen. Konsolidering sker där mindre lokala nätägare förvärvas av större nationella operatörer. För Transtemas del innebär det goda möjligheter till tillväxt, både med befintliga och nya kunder.

Förestående listning på AktieTorget är en del i bolagets affärsutveckling och görs i första hand för att säkerställa att bolagets framtida tillväxt kan finansieras på ett fördelaktigt sätt och för att ge möjlighet att genomföra förvärv via, till del eller fullt ut, med apportemissioner. Ovan i kombination med en ökad synlighet och högre igenkännande avser göra Transtema till en attraktiv köpare av andra entreprenörsledda bolag.

Plats Euromerger, Östra Hamngatan 46-48, 23 april kl 17:30, anmälan sker till info@euromerger.se, medlemskrav i Founders Alliance, begränsat antal platser.