Transtema

transtema_logo

Transtema Group AB (publ) listas på Aktietorget

Transtema har genomfört en nyemission riktad till allmänheten. I emissionen tecknade 776 nya aktieägare 2 200 000 aktier vilket medför att Transtemas aktiekapital efter emissionen kommer att uppgå till 15 200 000 kr fördelat på 15 200 000 aktier. Teckningsgraden i emissionen var 308 procent vilket motsvarar 25,7 miljoner kronor.

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB och Relink Networks AB (ägs till 51%).