Pharco

pharco

Pfharco har avyttrat produktportföljen

Försäljningen inkluderar bl.a de snabbväxande konsumentvarumärkena Flexipure, Zafranpure och Stresspurt som används inom egenvård. Förvärvet har skett genom ett SPV och finansierats av serieentreprenören Mario Debel i syndikat med investmentbolaget Alychlo.

Pharco bolagiserades 2003 och kommersialiserar OTC / OTX produkter inom örtmedicin och naturterapi som uteslutande säljs via apotek. I februari 2013 var Euromerger rådgivare till Pharco vid försäljningen av dess välkända och ledande kolesterolsänkande produkt Arterin till Omega Pharma. Sedan dess har Pharco fokuserat på bolagets nya produktportfölj. Transaktionen med möjliggör nu fortsatt utveckling och kompletterande investeringar i befintlig produktportfölj. Pharco är noterat på Euronext.

Dirk Marckx och Rodolphe Blondiau på Euromergers kontor i Bryssel har varit ansvariga för transaktionen.