Transtema

Transtema Group

Transtema Group förvärvar Fibergruppen 

Fibergruppen beräknas omsätta cirka 50 miljoner kroner 2015 med en EBIT marginal om ca 10 procent. Bolaget har vuxit kraftigt med god lönsamhet sedan start 2012 och den lönsamma tillväxten förväntas fortsätta under de kommande åren.

”Fibergruppen är ett bolag som liknar Transtema, vi arbetar mot samma kundgrupp och vårt erbjudande är i mångt och mycket likadant. Fibergruppen har, precis som vi, uppfattat marknadens krav på kvalitet och långsiktighet. Fibergruppen har på kort tid utvecklats till en ledande spelare på sin marknad. Det skall bli ett nöje att arbeta med Jonas, Daniel och Niklas och deras team på Fibergruppen och bygga en starkare koncern tillsammans.

Transtema tar också med detta vårt första förvärv, ett steg till för att bli en nationell spelare inom vår bransch. Vi hoppas att våra gemensamma kunder kommer uppskatta att vi nu ännu bättre kan ta på oss geografiskt större uppdrag” kommenterar Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema Group.

Oskar Säfström har varit projektledare för transaktionen.