internet.se

internet

BK of Sweden förvärvar 100 % av aktierna i Internet.se Svenska

Internet.se är en av pionjärerna på den svenska webbhotellmarknaden och har sedan 1994 försett svenska företag med hemsidor och e-post.

Inom BK-gruppen ingår bl.a Weblink IP Phone och PIN som förser samma målgrupp med telefonitjänster, datacenter och fiberlösningar.

Oskar Säfström har varit projektledare för transaktionen.