Preferensaktier – en marknad värd 29 mdr

Sagax gick i bräschen och återintroducerade 2006 fenomenet preferensaktie på den svenska marknaden. Extremsituationen efter finanskrisen med låg ränta och kreditåtstramning etablerade på nytt efterfrågan för tillgångsslaget.

Av 27 listade preferensaktier har 12 tillkommit det senaste året. Marknadsvärdet för svenska listade preferensaktier ökar i snabb takt och uppgår i skrivande stund till 29 miljarder kronor.

För företag och entreprenörer innebär preferensaktier en möjlighet till kapitalexpansion med två signifikanta fördelar; (i) stamaktieägare behöver inte göra märkbart avkall på inflytande och (ii) stamaktieägare vidmakthåller rätten till vinsttillväxt.

Euromerger bevakar den svenska skuldmarknaden och ger varje kvartal ut en utgåva av Debt Update. I den här utgåvan fördjupar vi oss inom preferensaktier som en möjlig komponent av bolagets totala finansieringsstruktur.

Euromerger har en unik kompetens och lång erfarenhet från att strukturera låneaffärer och resa adekvat finansiering, både senior och junior lånefinansiering. Kontakta gärna oss för fördjupad information.

pdf Läs rapporten i sin helhet här