IRLAB Therapeutics

IRL-logo-940x528

IRLAB Therapeutics AB (publ) har noterats på Nasdaq First North Premier och i samband härmed rest ca 115 miljoner kronor

IRLAB Therapeutics AB (publ) är verksamt inom forskning och utveckling av läkemedel mot sjukdomar i hjärnan, med fokus på Parkinsons sjukdom samt demens. Euromerger har bistått IRALB vid ett flertal private plancements och har under åren före noteringen rest mer än 100 miljoner kronor från privata investerare. Stockholm Corporate Finance har varit bookrunner för noteringen.

Viktor Siewertz har varit projektledare för transaktionerna.

Transtema

transtema_logo

Transtema Group AB (publ) listas på Aktietorget

Transtema har genomfört en nyemission riktad till allmänheten. I emissionen tecknade 776 nya aktieägare 2 200 000 aktier vilket medför att Transtemas aktiekapital efter emissionen kommer att uppgå till 15 200 000 kr fördelat på 15 200 000 aktier. Teckningsgraden i emissionen var 308 procent vilket motsvarar 25,7 miljoner kronor.

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB och Relink Networks AB (ägs till 51%).

Dahlbergs Slakteri

dahlbergsvarumark400_500

Privata investerare förvärvar Dahlbergs Slakteri

Euromerger har varit rådgivare till köparna av Dahlbergs Slakteri och agerat projektledare genom hela processen från företagsförvärv till förvärvsfinansiering. Dahlbergs Slakteri har varit i familjen Dahlbergs ägo sedan 1888. Bolaget har omkring 50 medarbetare och omsätter cirka 400 miljoner kronor.

Viktor Siewertz har varit projektledare för transaktionen.

Hexatronic

header-loggo-group

Hexatronic förvärvar Ericssons optokabelverksamhet i Hudiksvall

Hexatronic som är listat på Nasdaq OMX First North utvecklar och marknadsför produkter och system för bredband över fiber. Den del av verksamheten som förvärvades omsatte proforma cirka 350 miljoner kronor. Genom förvärvet gick Hexatronic från att vara en produktleverantör till att bli en komplett systemleverantör. Förvärvet delfinansierades genom en garanterad företrädesemission.

Oskar Säfström har varit projektledare i samband med förvärvet av Ericssons optokabelverksamhet i Hudiksvall.