Euromerger tillhandahåller tjänster som rör ägande och finansiering av företag. Mer konkret innebär det att vi är rådgivare och projektledare i bland annat följande situationer:

  • Företagsöverlåtelser
  • Företagsförvärv
  • Lånefinansiering och projektfinansiering
  • Kapitalanskaffningar

Genom vårt breda nätverk, vår erfarenhet och vår internationella organisation har vi de bästa förutsättningarna att genomföra en lyckad transaktion.

Euromerger International  är ett partnerägt bolag med huvudkontor i Amsterdam. Teamet består av cirka 100 medarbetare och 15 partners som verkar från kontor i London, Paris, Luxemburg, Milano, Göteborg, Oslo, Amsterdam, Düsseldorf, Barcelona, Warszawa, Istanbul och Prag.

Läs mer om Euromerger International på www.euromerger.com.