Finansiering

Euromerger har en unik kompetens när det gäller att strukturera affärer och resa adekvat finansiering för transaktioner. Euromerger har långvariga relationer med ledande nordiska och europeiska banker och långivare.

Euromerger har gedigen erfarenhet av att utvärdera och skräddarsy finansieringsstrukturer. Detta är kritiskt för att lyckas då varje företags behov är unika. Nuvarande bankrelationer, underliggande kassaflöde, investeringsbehov, kostnader, risk och tidsplan analyseras i detalj för att hitta den bästa lösningen.

Euromerger tar med fördel helhetsansvar för finansieringsfrågor. Euromerger har ett integrerat erbjudande, detta börjar vanligtvis med en analys av finansieringsbehov, utvärdering av potentiella finansieringsstrukturer, strukturering, utarbetande av professionellt beslutsmaterial, möten med banker och investerare, inhämtande av anbud och slutligen förhandlingar och genomförande av finansieringen.

  • Finansieringsfrågan har blivit alltmer komplex för många företag. Det finns ett ökat antal finansiella produkter samt finansieringsleverantörer. Investerare och banker kräver mer omfattande och detaljerade analyser, finansiell information och presentationsmaterial samtidigt som de erbjuder ett brett utbud av investeringsalternativ.
  • För att erhålla en lämplig finansiering är det viktigt att kunna presentera företaget och dess finansiella information på ett professionellt sätt och samtidigt vända sig mot rätt institution. Det är också viktigt att ha gjort hemläxan och ha kunskap om de lösningar som finns för att kunna väga alternativen mot varandra.

team_bo

Bo Rydlinger
bo.rydlinger@euromerger.se
Telefon: +46 31 760 80 75
Mobil: +46 701-495 405

team_viktor

Viktor Siewertz
viktor.siewertz@euromerger.se
Telefon: +46 31 760 80 75
Mobil: +46 727 107 070

IRLAB Therapeutics

IRLAB Therapeutics AB (publ) har noterats på Nasdaq First North Premier och i samband härmed rest ca 115 miljoner kronor […]

Läs mer

Transtema

Transtema Group AB (publ) listas på Aktietorget Transtema har genomfört en nyemission riktad till allmänheten. I emissionen tecknade 776 nya aktieägare […]

Läs mer