Mergers & Acquisitions

Euromerger är specialiserade på att genomföra och leda företagstransaktioner. Vi hanterar förvärv, avyttringar och sammanslagningar med ett primärt fokus på företag som omsätter från cirka 50 miljoner kronor upp till 1.000 miljoner kronor.

Vårt team har en lång och gedigen erfarenhet av att genomföra transaktioner åt entreprenörer, privata och publika företag. Det finns många anledningar till att förvärva, fusionera eller avyttra en verksamhet. Successionsfrågor, behov av en mer spridd ägarstruktur, realisering av kostnadssynergier och ökade möjligheter till korsförsäljning är några exempel.

Euromerger analyserar kundens strategiska alternativ, både konkreta och mjuka frågeställningar. Euromerger kvantifierar också de implikationer en tänkt transaktion har för kunden.

Våra klienter omfattar ägarledda företag, noterade bolag, riskkapitalbolag och banker.

team_oskar

Oskar Säfström
oskar.safstrom@euromerger.se
Telefon: +46 31 760 80 75
Mobil: +46 739 204 533

team_viktor

Viktor Siewertz
viktor.siewertz@euromerger.se
Telefon: +46 31 760 80 75
Mobil: +46 727 107 070

internet.se

BK of Sweden förvärvar 100 % av aktierna i Internet.se Svenska Internet.se är en av pionjärerna på den svenska webbhotellmarknaden och har sedan […]

Läs mer

Effekta

General Venture Investment förvärvar 60 % av aktierna i Effekta Power Systems Effekta grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Malmö. […]

Läs mer